Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

161 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Van Utrecht via Brussel naar Maastricht : opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Blomberg, Aletta B.; Toon de Gier, Marleen van Rijswick Rob Widdershoven (eds.) €12,00 Bekijk
De omvang van het geding : over de betekenis en toepassing van art. 8:69 Awb. Bock, Ruth H. de. €10,50 Bekijk
Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland. Bok, A.J. €18,00 Bekijk
Veilig verkeer tussen rijk en gemeente. Boskma, A.F., M. Herweijer J.A. van Selm. €12,00 Bekijk
Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding? Bots, A.M.M.M. €15,00 Bekijk
Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak. Bovend'eert, P.P.T. €10,00 Bekijk
Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen. Boxum, J.L. €15,00 Bekijk
Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies. Breeuwsma, C.M. (e.a.). €10,00 Bekijk
Arob-praktijken : over ontstaan en afloop van bezwaarschriftenprocedures ingevolge de Wet Arob in de gemeentelijke bestuurspraktijk. Breeuwsma, C.M. ... [et al.] €12,00 Bekijk
Referentiekader geldboetes : verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht. Bröring, H.E.; M. den Uijl, A.Tollenaar, N.J.M. Kwakman B.F. Keulen. €18,00 Bekijk
Kroonberoepen Milieuhygiëne : Rapport van de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen over het Kroonberoep op basis van de milieuhygiënewetgeving en over het beroepsrecht van de Inspectie Milieuhygiëne, tegen de achtergrond van mogeli... Bröring, H.E. (e.a.) €10,50 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. Bröring, H.E. K.J. de Graaf (eds.) €15,00 Bekijk
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen. Brugge, T. ter ... [et al.] €10,00 Bekijk
Hoofdzaken en achtergronden van het Nederlands bestuursrecht. Burger, B. (e.a.) €10,00 Bekijk
Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. 6e druk. Burkens, M.C. (e.a.) €12,00 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,00 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,00 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €10,50 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €10,50 Bekijk
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale