Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

272 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht. Addink, G.H. €12,50 Bekijk
Bestuursrecht in perspectief. Addink, G.H. ... [et al.]. €12,50 Bekijk
Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen. Addink, G.H. ... [et al.]. €12,50 Bekijk
Bestuursrecht begrepen. Albers, C.L.G.F.H. €12,00 Bekijk
Family planning programme implementation : differences in contraceptive prevalence rates across Local Government Authorities in Tanzania. Anasel, Mackfallen Giliad. €15,00 Bekijk
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak. 3e druk. Angeren, J.A.M. van. €10,00 Bekijk
Wet milieubeheer und Umweltgesetzbuch : Kodifikation umweltrechtlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden Workshops für deutsche und niederländische Promovendi = verslag van een rechtsv... Backes, Ch.W. (ed.) €12,50 Bekijk
Umweltrecht jenseits der Grenze : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden workshops für deutsche und niederländische Promovendi = Milieurecht over de grens : verslag van een rechtsvergelijkende workshop voor Duitse en Nederlandse promovendi. Backes, Ch.W. ... [et al.] €12,50 Bekijk
Een wettelijke regeling van het compensatiebeginsel? Backes, Ch.W. A.A.J. de Gier. €12,50 Bekijk
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. Ballegooij, G.A.C.M. van ... [et al.]. €10,00 Bekijk
(e.a.). Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. Ballegooij, G.A.C.M. van. €8,50 Bekijk
De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : preadviezen. Barkhuysen, T. ... [et al.] €15,00 Bekijk
Feitenvaststelling in beroep. Barkhuysen, T. ... [et al.] €12,00 Bekijk
Het hoogste woord in beeld : van De Bourbon tot Leeuwarden : 44 klassieke bestuursrechtelijke uitspraken toegelicht en geïllustreerd. Barkhuysen, Tom (tekst) Madeleine Kuijper (illustraties). €15,00 Bekijk
Aspecten van financiële beschikkingverlening : een eerste evaluatie van de Awb. Beerten, M.S. ... [et al.] €12,00 Bekijk
De grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg : Burkens-bundel. Berge, J.B.J.M. ten (e.a.) €20,00 Bekijk
Bescherming tegen de overheid. Berge, J.B.J.M. ten R.J.G.M Widdershoven. €12,50 Bekijk
Besturen door de overheid. Berge, J.B.J.M. ten F.C.M.A. Michiels. €12,50 Bekijk
Grensverleggend bestuursrecht : opstellen voor prof. mr. J. B. J. M. ten Berge ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar staats- en bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Berge, J.B.J.M. ten. €18,00 Bekijk
Bescherming tegen de overheid. Stand van zaken na invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Berge, J.B.J.M. ten. €8,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale