Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

161 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Constitutionalisering van het vermogensrecht / J.M. Smits; Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen / P.H.M. Gerver; Convergerende tendensen in het Europees bestuursrecht(?... Smits, Jan M. (e.a.) €10,00 Bekijk
Gemeenschappelijk recht : wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Scheltema, M.W M. Scheltema. €10,00 Bekijk
Wet milieubeheer und Umweltgesetzbuch : Kodifikation umweltrechtlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden Workshops für deutsche und niederländische Promovendi = verslag van een rechtsv... Backes, Ch.W. (ed.) €10,00 Bekijk
Hoofdzaken van het bestuursrecht. 2e druk. Michiels, F.C.M.A. €10,00 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. Damen, L.J.A. €10,00 Bekijk
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak. 3e druk. Angeren, J.A.M. van. €10,00 Bekijk
Verdeling van rechtsmacht. Versteeg, A.J.H.W.M. €10,00 Bekijk
Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Drupsteen, Th.G. €10,00 Bekijk
Nieuw bestuursrecht. Berge, J.B.J.M. ten ... [et al.] (red.) €10,00 Bekijk
Lessen van eigen bodem : een bestuurskundige studie naar de besluitvorming rond de realisering van afvalverwerkingslokaties. Knaap, J.W.M. van der (e.a.) €10,00 Bekijk
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen. Brugge, T. ter ... [et al.] €10,00 Bekijk
Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. 2e druk. Jans, J.H. €10,00 Bekijk
Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies. Breeuwsma, C.M. (e.a.). €10,00 Bekijk
JB Select [= Jurisprudentie Bestuursrecht Select]. Linden, E.C.H.J. ... [et al.] €10,00 Bekijk
Hoofdzaken en achtergronden van het Nederlands bestuursrecht. Burger, B. (e.a.) €10,00 Bekijk
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Schlössels, R.J.N. S.E. Zijlstra. €10,00 Bekijk
Beginselen van bestuursrecht. Gerritzen-Rode, P.W.A. I.C. van der Vlies. €10,00 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. 2e druk. Damen, L.J.A. €10,00 Bekijk
Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak. Bovend'eert, P.P.T. €10,00 Bekijk
Het ontdoenersonderzoek : praktische en juridische mogelijkheden en beperkingen van een grotere verantwoordelijkheid van bedrijven voor preventie en beheersing van afval. Jongma, M.P.; F.M.C.A. Michiels, W.J. Opperhuizen P.J. de Putter. €10,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale