Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

13701 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Wet op het regt van zegel, benevens verzameling van alle stukken tot de uitvoering en invoering derzelve betrekkelijk, met tarieven en een algemeen register. €60,00 Bekijk
OVERZICHT van de Administratieve Rechtspraak hier te lande. Samengesteld door de Sub-commissie Koolen (inzake verhoogde rechtsbescherming t.o. de overheid) 1932, aangevuld in 1946. €8,50 Bekijk
La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione, Firenze, 5 ottobre 1984. €15,00 Bekijk
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard. €80,00 Bekijk
Code civil. €12,00 Bekijk
(On)geschreven regels : recht tussen politiek en moraal. €8,50 Bekijk
Straf(proces)recht. Basis-doctoraal. €8,50 Bekijk
50 Jaar Kinderwetten. Geschriften van de nationale federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. No. 24. €8,50 Bekijk
Tweede verslag der commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën van 7/15 Februari 1924, no. 452/125, afdeeling A,V., Gen. Thes. €8,50 Bekijk
Vertrag über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. €8,50 Bekijk
Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom, met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. €60,00 Bekijk
Werkboek staatkunde. Vierde druk. €10,50 Bekijk
Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs nebst drei Anlagen. €40,00 Bekijk
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel. €10,50 Bekijk
Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid. €10,50 Bekijk
Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science péni... €18,00 Bekijk
L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale. €35,00 Bekijk
Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel. €82,00 Bekijk
Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen. €10,50 Bekijk
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923. €10,50 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale