Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

13726 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel. €10,50 Bekijk
Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname. €20,00 Bekijk
Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985. €9,50 Bekijk
Feestbundel 40 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2003. €15,00 Bekijk
Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918). €10,50 Bekijk
WETSBESLUITEN tot stand gekomen tusschen 24 juni -23 november 1945 met toelichtingen. €10,50 Bekijk
Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vas... €10,50 Bekijk
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913. €10,50 Bekijk
The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927. €20,00 Bekijk
Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie. €35,00 Bekijk
Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964. €10,50 Bekijk
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende ... €350,00 Bekijk
Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1825. €25,00 Bekijk
Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1826. €20,00 Bekijk
De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter. €12,00 Bekijk
Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000. €150,00 Bekijk
Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010. €10,00 Bekijk
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997). €450,00 Bekijk
Samling av norske lover m. m. til bruk for de utenrikske stasjoner, 1814-1953 : register = Compilation of Norwegian laws etc. for the use of foreign service representatives, 1814-1953 : index. €15,00 Bekijk
Code civil. €12,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale