Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

13348 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Lijst van preadviezen, referaten en inleidingen uitgebracht of gehouden voor, en/of uitgegeven door: Nederlands(ch)e Juristen Vere(e)niging, Broederschap der Candidaat-Notarissen, Broederschap der Notarissen in Nederland...[et al.] €10,50 Bekijk
GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht. €35,00 Bekijk
Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom, met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. €60,00 Bekijk
Essai sur les faillites. €220,00 Bekijk
Handboekje ten dienste van de Rijksveldwacht. €77,00 Bekijk
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard. €75,00 Bekijk
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste... €525,00 Bekijk
Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid. €10,50 Bekijk
Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science péni... €18,00 Bekijk
L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale. €35,00 Bekijk
Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel. €82,00 Bekijk
Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen. €10,50 Bekijk
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923. €10,50 Bekijk
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel. €12,00 Bekijk
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden. €38,00 Bekijk
Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel. €40,00 Bekijk
Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden]. €60,00 Bekijk
Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bu... €50,00 Bekijk
Wetboek van koophandel : uit het Fransch vertaald. €30,00 Bekijk
Centraal Orgaan voor de Ongevallen-Verzekering en andere Werklieden-Verzekeringen. €75,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale