Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

272 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Eerste Tranche. Daalder, E.J. & G.R.J. de Groot (eds.) €20,00 Bekijk
Vertrouwen in de overheid : preadviezen. Damen, L.J.A.; C.N.J. Kortmann & R.F.B. van Zutphen €18,00 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. Damen, L.J.A. €10,00 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. 2e druk. Damen, L.J.A. €10,00 Bekijk
Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Drupsteen, Th.G. €10,00 Bekijk
De Ziekenfondsraad als zelfstandig bestuursorgaan : deelrapport bij het onderzoek 'zelfstandige bestuursorganen in soorten'. Boxum, J.L. €12,50 Bekijk
De Verzekeringskamer als zelfstandig bestuursorgaan : deelrapport bij het onderzoek 'zelfstandige bestuursorganen in soorten'. Boxum, J.L. €12,50 Bekijk
Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies. Breeuwsma, C.M. (e.a.). €10,00 Bekijk
Bestuursrecht. Deel 1: Systeem : Bevoegdheid : Besluitvorming : Handhaving. Bröring, H.E. & K.J. de Graaf (eds.) €12,00 Bekijk
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen. Brugge, T. ter ... [et al.] €10,00 Bekijk
Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde. Burg, F.H. van der. €12,50 Bekijk
Rechtsbescherming tegen de overheid. Burg, F.H. van der & G.J.M. Cartigny. €12,50 Bekijk
Hoofdzaken en achtergronden van het Nederlands bestuursrecht. Burger, B. (e.a.) €10,00 Bekijk
Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Burkens, M.C. (e.a.) €12,50 Bekijk
Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Burkens, M.C. [et..al]. €10,00 Bekijk
De notaris en/in het bestuursrecht / preadvies. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,50 Bekijk
Kroonberoep en Arob-beroep. Rapport vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Groningen naar de verschillen tussen Kroonberoep en Arob-beroep. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,50 Bekijk
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €8,50 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,50 Bekijk
Voor risico van de overheid? : vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief. Cleiren, C.P.M., R.M.G.E. Foqué ... [et al.] (eds.) €18,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale