Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

198 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet. Duyvendijk, K. van. €8,50 Bekijk
Wikken en beschikken : een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming, i.h.b. op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Tonnaer, Frans P.C.L. €8,50 Bekijk
Wie beslist ? : mandatering bij provincies en gemeenten. Heikema van der Kloet, H.R. Herweijer. €9,50 Bekijk
Wetgeving en rechtszekerheid : een onderzoek naar de bijdrage aan het legaliteitsvereiste van de rechtszekerheid van de burger. Oldenziel, H.A. €25,00 Bekijk
Wetgeving en omvang van het gebruik van rechtsbescherming. Dijkstra, G.S.A. €18,00 Bekijk
Verzelfstandiging : publiek of privaat? : organisatievormen voor beschikkingverlening door Informatiseringsbank. Kuiper, G.M. ... [et al.] €12,00 Bekijk
Verdeling van rechtsmacht. Versteeg, A.J.H.W.M. €10,00 Bekijk
Veilig verkeer tussen rijk en gemeente. Boskma, A.F., M. Herweijer J.A. van Selm. €12,00 Bekijk
Van toetsing naar bemiddeling : alternatieve wijzen van beëindiging van conflicten in het bestuursrecht. Vlies, I.C. van der (e.a.) €8,00 Bekijk
Vage normen in het bestuursrecht. Klap, Arnout. €20,00 Bekijk
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht. Naves, H.C. M. van Mourik. €8,00 Bekijk
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht. Tweede druk. Naves, H.C. M. van Mourik. €8,00 Bekijk
Umweltrecht jenseits der Grenze : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden workshops für deutsche und niederländische Promovendi = Milieurecht over de grens : verslag van een rechtsvergelijkende workshop voor Duitse en Nederlandse promovendi. Backes, Ch.W. ... [et al.] €10,50 Bekijk
Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Embregts, Maria Cornelia Dimphina. €20,00 Bekijk
Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam. Verdam, P.J. €10,50 Bekijk
Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht. Addink, G.H. €10,50 Bekijk
Toezicht op markten : preadviezen. Meulen, B.M.J. van der A.T. Ottow. €10,50 Bekijk
Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006. Commissie Evaluatie Awb III. €8,50 Bekijk
Tijd voor verandering : over overgangsrecht. VAR, Vereniging voor bestuursrecht. €10,50 Bekijk
[Tekst commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Zundert, J.W. van. €40,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale