Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

161 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Wetgeving en rechtszekerheid : een onderzoek naar de bijdrage aan het legaliteitsvereiste van de rechtszekerheid van de burger. Oldenziel, H.A. €20,00 Bekijk
Wetgeving en omvang van het gebruik van rechtsbescherming. Dijkstra, G.S.A. €18,00 Bekijk
Wet milieubeheer und Umweltgesetzbuch : Kodifikation umweltrechtlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden Workshops für deutsche und niederländische Promovendi = verslag van een rechtsv... Backes, Ch.W. (ed.) €10,00 Bekijk
Verdeling van rechtsmacht. Versteeg, A.J.H.W.M. €10,00 Bekijk
Veilig verkeer tussen rijk en gemeente. Boskma, A.F., M. Herweijer J.A. van Selm. €12,00 Bekijk
Van Utrecht via Brussel naar Maastricht : opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Blomberg, Aletta B.; Toon de Gier, Marleen van Rijswick Rob Widdershoven (eds.) €12,00 Bekijk
Umweltrecht jenseits der Grenze : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden workshops für deutsche und niederländische Promovendi = Milieurecht over de grens : verslag van een rechtsvergelijkende workshop voor Duitse en Nederlandse promovendi. Backes, Ch.W. ... [et al.] €10,50 Bekijk
Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Embregts, Maria Cornelia Dimphina. €20,00 Bekijk
Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam. Verdam, P.J. €10,50 Bekijk
Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht. Addink, G.H. €10,50 Bekijk
Toezicht op markten : preadviezen. Meulen, B.M.J. van der A.T. Ottow. €10,50 Bekijk
Tijd voor verandering : over overgangsrecht. VAR, Vereniging voor bestuursrecht. €10,50 Bekijk
The relative participation and influence of female councillors in the decisions of the councils in Tanzania. Swai, Idda Lyatonga. €15,00 Bekijk
[Tekst commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Zundert, J.W. van. €40,00 Bekijk
[Tekst commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 5e druk. Zundert, J.W. van. €10,50 Bekijk
[Tekst commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Zundert, J.W. van. €10,50 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,00 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €12,00 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €10,50 Bekijk
[Tekst Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht. Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €10,50 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale