Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

242 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet. Duyvendijk, K. van. €8,50 Bekijk
Wikken en beschikken : een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming, i.h.b. op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Tonnaer, Frans P.C.L. €8,50 Bekijk
Wie beslist ? : mandatering bij provincies en gemeenten. Heikema van der Kloet, H.R. & Herweijer. €9,50 Bekijk
Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid : resultaten van een studiedag over wetsevaluatie. Andriessen, J.H.T.H. a.o. (red.) €6,00 Bekijk
Wetgeving en omvang van het gebruik van rechtsbescherming. Dijkstra, G.S.A. €18,00 Bekijk
Voor risico van de overheid? : vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief. Cleiren, C.P.M. (ed.) €18,00 Bekijk
Verzelfstandiging : publiek of privaat? : organisatievormen voor beschikkingverlening door Informatiseringsbank. Kuiper, G.M. ... [et al.] €12,00 Bekijk
Verschuiving van de magische lijn : verslag van de algemene vergadering gehouden op 23 april 1999 ter behandeling van de preadviezen van Mr . A. J. C. de Moor-van Vugt , Mr . J. L. de Wijkerslooth , Mr . N. Verheij . Moor-van Vugt, Adrienne J.C. de ... [et al.] €5,50 Bekijk
Verdeling van rechtsmacht. Versteeg, A.J.H.W.M. €10,00 Bekijk
Veilig verkeer tussen rijk en gemeente. Boskma, A.F., M. Herweijer & J.A. van Selm. €12,00 Bekijk
Van toetsing naar bemiddeling : alternatieve wijzen van beëindiging van conflicten in het bestuursrecht. Vlies, I.C. van der (e.a.) €8,50 Bekijk
Vage normen in het bestuursrecht. Klap, Arnout. €20,00 Bekijk
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht. Naves, H.C. & M. van Mourik. €8,00 Bekijk
Umweltrecht jenseits der Grenze : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden workshops für deutsche und niederländische Promovendi = Milieurecht over de grens : verslag van een rechtsvergelijkende workshop voor Duitse en Nederlandse promovendi. Backes, Ch.W. ... [et al.] €10,50 Bekijk
Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Embregts, Maria Cornelia Dimphina. €20,00 Bekijk
Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam. Verdam, P.J. €10,50 Bekijk
Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht. Addink, G.H. €10,50 Bekijk
Toezicht op markten : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 16 mei 2003 ter behandeling van de preadviezen van B.M.J . van der Meulen , A.T. Ottow. Meulen, B.M.J. van der & A.T. Ottow. €5,50 Bekijk
Toezicht op markten : preadviezen. Meulen, B.M.J. van der & A.T. Ottow. €10,50 Bekijk
Toezicht op kinderopvang : rapport van een onderzoek naar aanleiding van enige vraagpunten van de commissie-Gunning over de inrichting van het toezicht op de kinderopvang. Ridder, J. de. €6,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale