Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

272 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
WRO/Bro 85 : de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Gonggrijp-van Mourik, M. €12,50 Bekijk
Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet. Duyvendijk, K. van. €8,50 Bekijk
Wikken en beschikken : een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming, i.h.b. op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Tonnaer, Frans P.C.L. €12,50 Bekijk
Wetgeving en omvang van het gebruik van rechtsbescherming. Dijkstra, G.S.A. €18,00 Bekijk
Wet milieubeheer und Umweltgesetzbuch : Kodifikation umweltrechtlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden Workshops für deutsche und niederländische Promovendi = verslag van een rechtsv... Backes, Ch.W. (ed.) €12,50 Bekijk
Voor risico van de overheid? : vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief. Cleiren, C.P.M., R.M.G.E. Foqué ... [et al.] (eds.) €18,00 Bekijk
Vertrouwen in de overheid : verslag van de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2018 : ter behandeling van de preadviezen van L.J.A. Damen, C.N.J. Kortmann, R.F.B. van Zutphen. VAR, Vereniging voor bestuursrecht. €12,00 Bekijk
Vertrouwen in de overheid : preadviezen. Damen, L.J.A.; C.N.J. Kortmann & R.F.B. van Zutphen €18,00 Bekijk
Verdeling van rechtsmacht. Versteeg, A.J.H.W.M. €10,00 Bekijk
Veilig verkeer tussen rijk en gemeente. Boskma, A.F., M. Herweijer J.A. van Selm. €12,00 Bekijk
Van Utrecht via Brussel naar Maastricht : opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Blomberg, Aletta B.; Toon de Gier, Marleen van Rijswick Rob Widdershoven (eds.) €12,00 Bekijk
Van toetsing naar bemiddeling : alternatieve wijzen van beëindiging van conflicten in het bestuursrecht. Vlies, I.C. van der (e.a.) €12,50 Bekijk
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht. Naves, H.C. M. van Mourik. €12,50 Bekijk
Vaardig met bestuursrecht : het bestuursprocesrecht. Tweede druk. Naves, H.C. M. van Mourik. €12,50 Bekijk
Umweltrecht jenseits der Grenze : Tagungsbericht eines rechtsvergleichenden workshops für deutsche und niederländische Promovendi = Milieurecht over de grens : verslag van een rechtsvergelijkende workshop voor Duitse en Nederlandse promovendi. Backes, Ch.W. ... [et al.] €12,50 Bekijk
Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Embregts, Maria Cornelia Dimphina. €20,00 Bekijk
Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam. Verdam, P.J. €12,50 Bekijk
Tussen eenheid en verscheidenheid : opstellen over harmonisatie in staats - en bestuursrecht. Addink, G.H. €12,50 Bekijk
Toezicht op markten : preadviezen. Meulen, B.M.J. van der A.T. Ottow. €12,50 Bekijk
Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006. Commissie Evaluatie Awb III. €12,50 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale