Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

161 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht. Eerste, Tweede, Derde Tranche. Daalder, E.J. G.R.J. de Groot (eds.) €75,00 Bekijk
Bestuurlijk organisatierecht. Tweede druk. Zijlstra, S.E. €45,00 Bekijk
[Tekst commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Zundert, J.W. van. €40,00 Bekijk
Goed verdedigbaar : vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Univers... Buuren, P.J.J. van ... [et al.]. €40,00 Bekijk
Leerstukken van bestuursprocesrecht. Waard, B.W.N. de. €40,00 Bekijk
Schikken in het bestuursrecht : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures. Graaf, K.J. de. €35,00 Bekijk
Bestuursrecht 2, Rechtsbescherming tegen de overheid. Marseille, A.T. H.D. Tolsma (eds.) €35,00 Bekijk
Bestuurlijk organisatierecht. Zijlstra, S.E. €30,00 Bekijk
Nederlands bestuursrecht : algemeen deel. 5e Herziene druk. Donner, A.M. €25,00 Bekijk
De grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg : Burkens-bundel. Berge, J.B.J.M. ten (e.a.) €20,00 Bekijk
Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht. Embregts, Maria Cornelia Dimphina. €20,00 Bekijk
De Algemene wet bestuursrecht en het maken van bezwaar. Notten, J.H.W. €20,00 Bekijk
Gemeenschappelijk recht : wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Scheltema, M.W. M. Scheltema. €20,00 Bekijk
Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deel 2: Bestuurshandelingen en waarborgen. Haan, P. de, Th.G. Drupsteen R. Fernhout. €20,00 Bekijk
In wederkerigheid : opstellen voor prof. mr. M. Scheltema. Scheltema, M. €20,00 Bekijk
Algemeen fiscaal bestuursrecht. Happé, Richard ... [et al.] €20,00 Bekijk
De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Tranche. Daalder, E.J. G.R.J. de Groot (eds.) €20,00 Bekijk
Onbegrensde rechtsbeoefening : opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach. Lubach, D.A. €20,00 Bekijk
Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht : eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen. Wiggers-Rust, Lidy F. €20,00 Bekijk
Wetgeving en rechtszekerheid : een onderzoek naar de bijdrage aan het legaliteitsvereiste van de rechtszekerheid van de burger. Oldenziel, H.A. €20,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale