Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

316 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Wettelijke bedenktijd. Hijma, Jac. & W.L. Valk. €10,00 Bekijk
Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans burgerlijk procesrecht. Mierlo, A.I.M. van, G.J. Meijer & F.M. Beijer. €15,00 Bekijk
Wet van 6 februari 1901, S. 62, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdend voorschrift in het ... Meijer Wiersma, Klaas. €15,00 Bekijk
Vrijheid van rentebeding en de gevolgen voor het burgerlijk recht. Lange, A.P.H. de. €18,00 Bekijk
Verzamelde privaatrechtelijke opstellen. Eggens, J. €60,00 Bekijk
Verzameld werk. Bregstein, M.H. €15,00 Bekijk
Vergelijkender Wijs : opstellen aangeboden aan prof. mr. Ewoud H. Hondius door zijn promoti ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Utrecht. Hondius, Ewoud H. €30,00 Bekijk
Verbintenissenrecht algemeen. Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong. €12,00 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. 8e druk. Hartlief, T.; A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh & R.D. Vriesendorp. €24,00 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Spier, J. ... [et al.] €8,50 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Spier, J. ... [et al.] €20,00 Bekijk
Uitgebalanceerd : eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Asser, W.D.H.; H.A. Groen, & J.B.M. Vranken. €15,00 Bekijk
Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht. Zevenbergen, Chr. €9,00 Bekijk
Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht. Zevenbergen, Chr. €10,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Ondernemingsrecht en Effectenrecht : de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet op het financieel toezicht en verwante regelgeving, voorzien van commentaar. Dijk, J.M. van, S.H.M.A. Dumoulin & J.D.A. den Tonkelaar. €30,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk wetboek : de tekst van de boeken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €18,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van boeken 1 t/m 8 voorzien van commentaar. Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €20,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1-8 van het BW voorzien van commentaar. 8e druk. Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €18,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1, 2, 3, en 4 van het BW voorzien van commentaar. 5e druk. Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €12,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek. Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €10,50 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale