Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

325 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Zaken zijn zaken! Of niet? Beschouwingen over de onderneming naar Nederlands burgerlijk recht. Gerbrandy, Sjoerd. €5,00 Bekijk
Wettelijke bedenktijd. Hijma, Jac. & W.L. Valk. €10,00 Bekijk
Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans burgerlijk procesrecht. Mierlo, A.I.M. van, G.J. Meijer & F.M. Beijer. €15,00 Bekijk
Wet van 6 februari 1901, S. 62, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdend voorschrift in het ... Meijer Wiersma, Klaas. €15,00 Bekijk
Vrijheid van rentebeding en de gevolgen voor het burgerlijk recht. Lange, A.P.H. de. €18,00 Bekijk
Verslag van de op 12 en 13 juni 1981 te Assen gehouden algemene vergadering over: 'Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht' en 'Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/o... Nederlandse Juristen-Vereniging. €4,50 Bekijk
Vergelijkender Wijs : opstellen aangeboden aan prof. mr. Ewoud H. Hondius door zijn promoti ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Utrecht. Hondius, Ewoud H. €30,00 Bekijk
Verbintenissenrecht algemeen. 4e druk. Jong, G.T. de; H.B. Krans & M.H. Wissink. €14,00 Bekijk
Verbintenissenrecht algemeen. Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong. €12,00 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. 8e druk. Hartlief, T.; A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh & R.D. Vriesendorp. €24,00 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Spier, J. ... [et al.] €8,50 Bekijk
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Spier, J. ... [et al.] €20,00 Bekijk
Uitgebalanceerd : eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Asser, W.D.H.; H.A. Groen, & J.B.M. Vranken. €15,00 Bekijk
Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure. Bock, Ruth H. de. €30,00 Bekijk
Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht. Zevenbergen, Chr. €10,00 Bekijk
Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht. Zevenbergen, Chr. €9,00 Bekijk
Tekst en uitleg : opstellen over codificatie en interpretatie naar aanleiding van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Lokin, Jan H.A. €15,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Ondernemingsrecht en Effectenrecht : de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet op het financieel toezicht en verwante regelgeving, voorzien van commentaar. Dijk, J.M. van, S.H.M.A. Dumoulin & J.D.A. den Tonkelaar. €30,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk wetboek : de tekst van de boeken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €18,00 Bekijk
[Tekst & Commentaar] Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1-8 van het BW voorzien van commentaar. 8e druk. Nieuwenhuis, J.H. ... [et al.] €18,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale