Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

353 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
De Europese executoriale titel : tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten. Zilinsky, Marek. €20,00 Bekijk
Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht. Zevenbergen, Chr. €12,50 Bekijk
Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 1 : personen- en familierecht. Zeben, C.J. van. €30,00 Bekijk
Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoeringswet Boek 1: Personen en familierecht. Zeben, C.J. van. €30,00 Bekijk
Het verbod van getuigenbewijs tegen den inhoud der schriftelijke acte. (Artikel 1934 van het Burgerlijk Wetboek). Zadoks, Carel. €15,00 Bekijk
Beschouwingen over het eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Ynzonides, M. ... [et al.] €12,50 Bekijk
Burgerlijk Wetboek. Rechtspraak, literatuur en korte aanteekeningen. 10 Delen + Supplement. Wijnveldt, Jan. €90,00 Bekijk
Bijzondere overeenkomsten. Wessels, B. ... [et al.] €18,00 Bekijk
Bijzondere overeenkomsten. Wessels, B. ... [et al.] €12,50 Bekijk
Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de Staathuishoudkunde : academisch proefschrift. Welderen Rengers, W.J. van. €30,00 Bekijk
Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift. Welderen Rengers, W.J. van. €35,00 Bekijk
Algemeen deel **. (Asser-serie). Vranken, J.B.M. €24,00 Bekijk
Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel I: algemeen deel IPR. Vonken, A.P.M.J. €60,00 Bekijk
Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten. Vondracek, Theodor Jan. €12,50 Bekijk
Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht. Völlmar, H.F.A. €12,00 Bekijk
Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II. Vlek, Jochem. €18,00 Bekijk
Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek. Vlamingh Kiebêrt, F.J. €18,00 Bekijk
De leer der bekentenis volgens Nederlandsch burgerlijk procesrecht. Vigelius, Carel Christiaan. €18,00 Bekijk
De leer der bekentenis volgens Nederlandsch burgerlijk procesrecht. Vigelius, Carel Christiaan. €12,00 Bekijk
De advocaat in het burgerlijk proces. Verkijk, Richard. €30,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale