Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

314 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Aanteekening op art. 552 van het Burgerlijk Wetboek. Bade, F.J.E.A. €15,00 Bekijk
Aanteekeningen op Art. 1153 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Heyligers, Louis. €24,00 Bekijk
Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek . Deel 4: Boek 6, Boek 7 titels 1,7,9 en `4 Reinsma, M. €9,50 Bekijk
Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deel 1 : algemeen. Polman, J. J. R. M. Reinsma. €8,50 Bekijk
Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen. Borman, J.A. B.G. Punt. €8,50 Bekijk
Algemeen deel **. (Asser-serie). Vranken, J.B.M. €20,00 Bekijk
Algemene bepalingen der wetgeving van Curaçao : Burgerlijk wetboek voor Curaçao ; Bepalingen op de overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Curaçao ; Reglement op het notarisambt in Curaçao ; Wettelijke maatregelen ter ui... Gaay Fortman, Bas de. €40,00 Bekijk
Appartementen. Mertens, R.F.H. €8,50 Bekijk
Appartementen. Mertens, R.F.H. €8,00 Bekijk
Artikel 6 EVRM en de civile procedure. Smits, P. €20,00 Bekijk
Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking. Boom, W.H. van M.H. Wissink. €12,00 Bekijk
Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek. Avec résumé. Diss. Ruiter, J. de. €10,00 Bekijk
Beschouwingen over het eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Ynzonides, M. ... [et al.] €9,00 Bekijk
Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift. Welderen Rengers, W.J. van. €35,00 Bekijk
Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht : preadviezen. Lubach, D.A. W.A.M. van Schendel. €8,00 Bekijk
Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 3e druk. Pitlo, A. €8,50 Bekijk
Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 2e druk. Pitlo, A. €8,50 Bekijk
Bewijs en verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 5e druk. Pitlo, A. €9,50 Bekijk
Bewijs en verjaring naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek. 1e druk. Pitlo, A. €12,00 Bekijk
Bijzondere overeenkomsten. Wessels, B. ... [et al.] €18,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale