Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

324 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Groninger civilisten uit de 19e eeuw / Catalogus van de tentoonstelling "Honderdvijftig jaar burgerlijk recht in Groningen" Lokin, J.H.A. & J. Kingma. €4,00 Bekijk
'En voor berisping is hier ruime stof' : over codificatie van het burgerlijk recht, legistische rechtsbeschouwing en herziening van het Nederlandse privaatrecht in de 19de en de 20ste eeuw. Veen, Theo J. €4,50 Bekijk
Nieuw Arubaans burgerlijk procesrecht. Mierlo, A.I.M. van. €4,50 Bekijk
Verslag van de op 12 en 13 juni 1981 te Assen gehouden algemene vergadering over: 'Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht' en 'Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/o... Nederlandse Juristen-Vereniging. €4,50 Bekijk
Adam, ubi es? : het burgerlijk procesrecht als juridische wetenschap met Europese allure. Rhee, C.H. van €5,00 Bekijk
Erfrecht : naar het recht van 1992 : Bloemlezing Vakgroep Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Pitlo, A. €5,00 Bekijk
Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 25 april 1986 ter behandeling van de preadviezen van D. A. Lubach en W. A. M. van Schendel. Vereniging voor Administratief Recht. €5,00 Bekijk
Zaken zijn zaken! Of niet? Beschouwingen over de onderneming naar Nederlands burgerlijk recht. Gerbrandy, Sjoerd. €5,00 Bekijk
Rechtsmiddelen. Oudelaar, H. & W.D.H. Asser. €6,00 Bekijk
Burgerlijk procesrecht geschetst. Ernes, A.L.H. €6,00 Bekijk
De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid. Konijnenbelt, Willem & Riemert Pieter Jan Lucris Tjittes. €6,00 Bekijk
De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW : een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in het geheel. Oderkerk, A.E. €6,00 Bekijk
Rechtsmiddelen. 2e druk. Tjittes, R.P.J.L. & W.D.H. Asser. €6,00 Bekijk
De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht. 6e druk. Langemeijer, G.E. €6,50 Bekijk
Bewijs. Hidma, T.R. & G.R. Rutgers. €7,50 Bekijk
Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht. Hol, A.M. & C.J.J.M. Stolker (red.) €8,00 Bekijk
Nieuw Burgerlijk Procesrecht. Stein, H.A. €8,00 Bekijk
Kennismaking met het nieuwe burgerlijk procesrecht. Meijknecht, P.A.M. €8,00 Bekijk
Inleiding nieuw burgerlijk procesrecht. Jongbloed, A.W. €8,00 Bekijk
Nietigheid in het burgerlijk procesrecht. Jansen, F.M.J. €8,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale