Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

12835 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Mora creditoris as vorm van Kontrakbreuk. Villiers, A.B. de. €45,00 Bekijk
La pensée juridique. Virally, Michel. €40,00 Bekijk
Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public. Visscher, Charles de. €75,00 Bekijk
Parlementaire invloed op wetgeving : inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met Lubbers-I. Visscher, Gerard. €35,00 Bekijk
Dragers van het recht : opstellen van en voor Inge van der Vlies bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Kunst en Recht. Vlies, Inge C. van der. €12,00 Bekijk
Strafprocesrecht en samenleving : openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector aan de Rechtshoogeschool te Batavia op den 15den September 1927. Vonk, G. €15,00 Bekijk
Honderd jaar gemeenschapsregime in Esserheem Veenhuizen 1895-1995. Vries, Gerben E. de. €18,00 Bekijk
Inter alia : opstellen en andere bijdragen aangeboden aan Dr. Marijke van de Vrugt ter gelegenheid van haar afscheid op 1 september 2005 Vrugt, Marijke van de. €15,00 Bekijk
Leerstukken van bestuursprocesrecht. Waard, B.W.N. de. €40,00 Bekijk
Het herkennen van Iwan : de identificatie van de dader door ooggetuigen van een misdrijf. Wagenaar, Willem A. €15,00 Bekijk
De beginselen van het oud-Hollandsch recht, het wetboek van Lodewijk Napoleon en den code civil, in betrekking tot huwelijksgoed, testamentaire beschikking, erfopvolging en boedelscheiding. Wattel, H.M.J. €20,00 Bekijk
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht. Weenink, G.A. €10,00 Bekijk
A World divided : the global struggle for human rights in the age of nation-states. Weitz, Eric D. (ed.) €24,00 Bekijk
Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de Staathuishoudkunde : academisch proefschrift. Welderen Rengers, W.J. van. €30,00 Bekijk
Naturrecht und materiale Gerechtigkeit. Welzel, Hans. €20,00 Bekijk
[Matthæi Wesenbecii, J.C.] Commentarii in pandectas juris civilis et codicem Justinianeum olim dicti paratitla. Wesenbeck, Matthaeus. €200,00 Bekijk
Mrs. van Nierop en Baak's Naamlooze vennootschappen : grondboek Jaarboek 1924. Westerwoudt, Th (ed.) €50,00 Bekijk
Government by Committee : an essay on the British Constitution. Wheare, K.C. €15,00 Bekijk
The styles of appellate judicial opinions : a case study in comparative law. Wetter J. Gillis. €20,00 Bekijk
Verspreide geschriften. Wiarda, G.J. €18,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale