Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

159 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Der recursus ab abusu nach deutschem Recht mit besonderer Berücksichtigung des bayerischen, preußischen, und reichsländischen Kirchenrechts, historisch-dogmatisch dargestellt. Eichmann, Eduard. €44,00 Bekijk
Die Verbotung in den Urteilen des Ingelheimer Oberhofes. Eigen, Peter. €11,00 Bekijk
De politieke partij en het constitutionele recht. Elzinga, D.J. €15,00 Bekijk
Die Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig seit dem grossen Aufstand im Jahre 1374 bis zum Jahre 1425 : eine städtische Finanzreform im Mittelalter. Fahlbusch, Otto. €27,00 Bekijk
Het Groninger Beklemrecht of verzameling van Staats-Resolutien, en andere, tot het beklemrecht betrekkelijke stukken. Feith, H.O. €150,00 Bekijk
Die Statistik als Methode der politischen Ökonomie im 17. und 18. Jahrhundert. Felsing, Ferdinand. €10,00 Bekijk
Reichsreform und "Ewiger Landfrieden": über die Entwicklung des Fehderechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495. Fischer, Matthias G. €44,00 Bekijk
Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830. Fritschy, Wantje & Joop Toebes (eds.) €10,00 Bekijk
Anfänge und Entwicklung der Handelsgerichtsbarkeit in der Stadt Königsberg in Pr. Frommer, Otto. €10,00 Bekijk
Die Geschichte des deutschen Deichrechts. Gierke, Julius von. €108,00 Bekijk
Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Gierke, Otto von. €49,00 Bekijk
Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526). Grawert-May, Gernot von. €32,00 Bekijk
Beschouwingen over staats- en volkerenregt. Eerste deel : Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd; Derde deel, eerste stuk : Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale. Groen van Prinsterer, G. €60,00 Bekijk
Karl der Große im Sachsenspiegel : eine Interpretation. Gundlach, Wilhelm. €10,00 Bekijk
Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Bestuursrecht algemeen : normering, uitvoering, handhaving. Haan, P. de. €18,00 Bekijk
Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 2: Rechtsbescherming overheidsaansprakelijkheid Haan, P. de. €15,00 Bekijk
Das Weinungeld der Reichsstadt Frankfurt am Main. Die Entwicklungsgeschichte einer Getränkesteuer in Mittelalter und Neuzeit im Zusammenhang mit dem sogenannten Kingenheimer-Prozeß. Habich, Wolfgang. €24,00 Bekijk
Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt : volgens Staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert : uit het gemeene keizerlyke recht opgeheldert, en met... Hamerster, Dominicus. €240,00 Bekijk
Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemäße Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung. Hans, Josef. €12,00 Bekijk
Dynamik und Dogma im Islam : Zeitgemäße Randglossen zur Rechts-, Staats- und sozialordnung. Hans, Josef. €12,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale