Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

13449 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Vademecum für lustige und traurige Juristen : unendbehrlich zum Studium der Gesetze, sowie zur Anwendung derselben. €50,00 Bekijk
Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij KB van 25 November 1942, N°. 43, ter voorbereiding van de Herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912. €25,00 Bekijk
Verslag Nationale Ombudsman : Voorbereiding en inleiding [1981], jaarverslag 1982-1987; 1989-2000. €103,00 Bekijk
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente. €12,00 Bekijk
Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819. €180,00 Bekijk
Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren. €60,00 Bekijk
Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974. €15,00 Bekijk
Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil. €103,00 Bekijk
Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving. €18,00 Bekijk
Wet op het notaris-ambt. €20,00 Bekijk
Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn. €15,00 Bekijk
Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudtste Gotlandtsche water-recht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy : waer vae hem een vergelijck die ter Zeewaers beheeren reguleren mach. Met grooter n... €200,00 Bekijk
De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarste... €35,00 Bekijk
Herziening afstammings- en adoptierecht. €6,00 Bekijk
The Law of the European Union: Institutional and Constitutional Law v.1. €8,50 Bekijk
Conférence Diplomatique sur l'Unification du Droit en Matière de la Vente Internationale. La Haye, 2-25 avril 1964. €60,00 Bekijk
Bestuur onder controle. Symposium SCMB 1997. €8,50 Bekijk
50 Jaar Kinderwetten. Geschriften van de nationale federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. No. 24. €8,50 Bekijk
Pouvoir exécutif et pouvoir législatif : la responsabilité pré- et post-contractuelle, droit international public et privé : recueil des travaux présentés aux deuxième Journées Juridiques Yougoslavo-Suisses, Belgrade, 19 au 21 mars 1986. €18,00 Bekijk
Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964. €10,50 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale