Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

12835 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren. €60,00 Bekijk
Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974. €15,00 Bekijk
Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil. €103,00 Bekijk
Wet op het notaris-ambt. €20,00 Bekijk
Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn. €15,00 Bekijk
Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudtste Gotlandtsche water-recht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy : waer vae hem een vergelijck die ter Zeewaers beheeren reguleren mach. Met grooter n... €200,00 Bekijk
De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarste... €35,00 Bekijk
Ordonnances de Louis XIV : roy de France et de Navarre ; données à S. Germain en Laye au mois de Mars 1673. €82,00 Bekijk
Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers. €15,00 Bekijk
Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1 (1870)-53 (1922). €200,00 Bekijk
Grotius Annuaire Internationale = Grotius Internationaal Jaarboek. 1913 - 1940/46. €300,00 Bekijk
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de regi... €30,00 Bekijk
Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht. €10,50 Bekijk
Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. €15,00 Bekijk
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende ... €350,00 Bekijk
Lijst van preadviezen, referaten en inleidingen uitgebracht of gehouden voor, en/of uitgegeven door: Nederlands(ch)e Juristen Vere(e)niging, Broederschap der Candidaat-Notarissen, Broederschap der Notarissen in Nederland...[et al.] €10,50 Bekijk
Essai sur les faillites. €220,00 Bekijk
De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988 : een portret. €15,00 Bekijk
La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione, Firenze, 5 ottobre 1984. €15,00 Bekijk
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard. €80,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale