Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

13990 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Mémorial administratif du Département de Meuse-et-Ourte : ou recueil des circulaires, instructions, c., adressées par le Commissaire de gouvernement, à MM. les directeurs de cercle autres fonctionnaires su département. [Tome 1] (1814/1815). €150,00 Bekijk
Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht. €75,00 Bekijk
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. €40,00 Bekijk
Wet op het regt van zegel, benevens verzameling van alle stukken tot de uitvoering en invoering derzelve betrekkelijk, met tarieven en een algemeen register. €60,00 Bekijk
OVERZICHT van de Administratieve Rechtspraak hier te lande. Samengesteld door de Sub-commissie Koolen (inzake verhoogde rechtsbescherming t.o. de overheid) 1932, aangevuld in 1946. €8,50 Bekijk
Werkboek staatkunde. Vierde druk. €10,50 Bekijk
Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs nebst drei Anlagen. €40,00 Bekijk
Rapport van de commissie territoriale decentralisatie. €10,50 Bekijk
Handleiding voor den Nederlandschen Consulairen Ambtenaar. €103,00 Bekijk
Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie. €20,00 Bekijk
Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving. €18,00 Bekijk
WETSBESLUITEN tot stand gekomen tusschen 24 juni -23 november 1945 met toelichtingen. €10,50 Bekijk
Ordonnances de Louis XIV : roy de France et de Navarre ; données à S. Germain en Laye au mois de Mars 1673. €82,00 Bekijk
Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers. €15,00 Bekijk
Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1 (1870)-53 (1922). €200,00 Bekijk
Grotius Annuaire Internationale = Grotius Internationaal Jaarboek. 1913 - 1940/46. €300,00 Bekijk
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de regi... €30,00 Bekijk
Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht. €10,50 Bekijk
Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. €15,00 Bekijk
Werkboek staatkunde. Eerste druk. €12,00 Bekijk

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale